*Ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις, καθώς και οι Γενικοί Όροι Προσφορών της Novibet.